Anglo Files

Medlemsblad for Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF

anglofiles_600x250

I Anglo Files kan du følge med i nyt fra foreningen og fra fagkonsulenten. Du kan læse artikler om engelskfaglige temaer, debatindlæg, anmeldelser og meget andet – og du er yderst velkommen til selv at sende bidrag til bladet.

Anglo Files udkommer fire gange årligt, i september, november, februar og maj. Deadline er den 15. i måneden før, altså 15. august, 15. oktober, 15. januar og 15. april. Hvert nummer har et eller flere temaer, der belyses af forskere og undervisere.

Har du stof, du ønsker i bladet, eller ideer til temaer, bedes du kontakte en af redaktørerne (se adresserne nedenfor). Artikler og billedmateriale sendes digitalt, gerne som e-mail (evt. med vedhæftet fil, f.eks. et word-dokument). Billedmateriale (i bedste kvalitet) sendes i en separat fil. Vi opfordrer til, at artikler maksimalt fylder mellem 10.000-13.000 anslag inkl. mellemrum.


Redaktionsmedlemmer:
Pernille Holm (ansv. og bestyrelsesrepræsentant) (Rysensteen Gymanasium)
Stampegade 5, 4. tv., 1702 København V
ph@nullrysensteen.dk

Eva Høeg (Helsingør Gymnasium)
Prebens Vænge 3, 2800 Kgs. Lyngby
eh@nullhels-gym.dk

Margit Nordskov Nielsen (Gribskov Gymnasium)
Strandboulevarden 31, 2. tv., 2100 København Ø
margit.n@nullmail.dk

Jesper Kaalund (Aurehøj Gymnasium)
Lygten 59, 3. th., 2400 København NV
jk@nullaurehoej.dk

Niels Rubæk Nielsen (Hjørring Gymnasium og HF)
Teglvej 31b, 9800 Hjørring
nrn@nullhj-gym.dk

Rasmus Kværndrup Andersen (Randers HF og VUC)
Edouard Suensonsgade 4, 5. sal, lejlighed A
8200 Århus N
rasmus6046@nullgmail.com


Grafisk produktion:

Imperiet
Skindergade 31, 3 sal, 1159 København K
tlf. 33 38 55 00, mail: info@nullimperiet.dk, web: imperiet.dk

Annoncer til bladet:
Sendes til Pernille Holm. På bladets hjemmeside finder du oplysninger om annoncepriser.

Anmeldereksemplarer:
Sendes til Eva Høeg.