Anglo Files

Medlemsblad for Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF

anglofiles_600x250

I Anglo Files kan du følge med i nyt fra foreningen og fra fagkonsulenten. Du kan læse artikler om engelskfaglige temaer, debatindlæg, anmeldelser og meget andet – og du er yderst velkommen til selv at sende bidrag til bladet.

Anglo Files udkommer fire gange årligt, i september, november, februar og maj. Deadline er den 15. i måneden før, altså 15. august, 15. oktober, 15. januar og 15. april. Hvert nummer har et eller flere temaer, der belyses af forskere og undervisere.

Har du stof, du ønsker i bladet, eller ideer til temaer, bedes du kontakte en af redaktørerne (se adresserne nedenfor). Artikler og billedmateriale sendes digitalt, gerne som e-mail (evt. med vedhæftet fil, f.eks. et word-dokument). Billedmateriale (i bedste kvalitet) sendes i en separat fil. Vi opfordrer til, at artikler maksimalt fylder 5 sider á 2.000 anslag.


Redaktionsmedlemmer:
Pernille Holm (ansv.) (Rysensteen Gymanasium)
Stampegade 5, 4. tv., 1702 København V
ph@nullrysensteen.dk

Eva Høeg (Helsingør Gymnasium)
Prebens Vænge 3, 2800 Kgs. Lyngby
eh@nullhelsingoer-gym.dk

Margit Nordskov Nielsen (Gribskov Gymnasium)
Strandboulevarden 31, 2. tv., 2100 København Ø
margit.n@nullmail.dk

Jesper Kaalund (Aurehøj Gymnasium)
Lygten 59, 3. th., 2400 København NV
jk@nullaurehoej.dk

Pernille Holm (Rysensteen Gymnasium) – bestyrelsesrepræsentant
Stampegade 5, 4. tv., 1702 København V
ph@nullrysensteen.dk

Grafisk produktion:
WERKs Grafiske hus A/S
Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg
tlf. 86 27 54 99, mail: werk@nullwerk.dk, web: werk.dk

Annoncer til bladet:
Sendes til Pernille Holm. På bladets hjemmeside finder du oplysninger om annoncepriser.

Anmeldereksemplarer:
Sendes til Eva Høeg.