Udgivelsesplan og annoncering

Anglo Files udgivelsesplan 2018

Blad nummer: Deadline: Udkommer ca.:
# 187 Tema: Engelskfaget i forandring: faghistorie 15/1 27/2
# 188 Tema: Non-fiction 16/4 28/5
# 189 Tema: Eksamen 2018 15/8 27/9
# 190 Tema: Post-Brexit 15/10 27/11

Priser og formater pr. 1/1 2018

Format: Højde x bredde (mm): Pris:
1/1 side (1 farve) 210 x 140
Kan også fås fra kant til kant: 245 x 170
2.750,-
1/2 side (1 farve) 115 x 140 1.800,-
1/2 side (4 farver) 2.600,-
1/1 side (4 farver) 4.000,-
Bagside (4 farver) 195 x 170 4.000,-

Alle priser er excl. 25 % moms
Bladets format er 245mm x 170mm
Filformat ved aflevering af annoncer: PDF
Specialrabat: 10 % ved bestilling af annonceplads for en hel årgang

Annoncer bestilles hos og sendes til:
Vibeke Toft Jørgensen
Vestervang 17
9800 Hjørring
Tlf. 26 24 09 21
E-mail: vj@nullhj-gym.dk
Yderligere oplysninger se bladets hjemmeside: www.engelskforeningen.dk


Anglo Files 2018

Issue: Deadline: Publishing date:
# 187 Theme: The history of English language teaching 15/1 27/2
# 188 Theme: Non-fiction 16/4 28/5
# 189 Theme: Exam 2018 15/8 27/9
# 190 Theme: Post-Brexit 15/10 27/11

Rates and dimensions

Size: Height and width (mm): Prices:
1/1 page (1 colour) 210 x 140
From edge to edge: 245 x 170
Dkr. 2750,-
1/2 page (1 colour) 115 x 140 Dkr. 1800,-
1/2 page (4 colours) Dkr. 2600,-
1/1 page (4 colours) Dkr. 4000,-
Back page (4 colours) 195 x 170 Dkr. 4000,-

All prices are excl. 25 % VAT
Journal size 245mm x 170mm
File format: PDF
Special discount: 10 % in case of orders for 4 consecutive issues

Orders and rates:
Vibeke Toft Jørgensen
Vestervang 17
9800 Hjørring
Denmark
Tel. +45 26 24 09 21
E-mail: vj@nullhj-gym.dk
Website: www.engelskforeningen.dk