Udgivelsesplan og annoncering

Anglo Files udgivelsesplan 2019

Blad nummer: Deadline: Udkommer ca.:
# 191 Tema: Climate Matters 15/1 27/2
# 192 Tema: United Kingdom? 16/4 28/5
# 193 Tema: Eksamen 2019 15/8 27/9
# 194 Tema: Lost in Translation 15/10 27/11

Anglo Files udgivelsesplan 2020

Blad nummer: Deadline: Udkommer ca.:
# 195 Tema: Horror 15/1 27/2
# 196 Tema: Drama 15/4 28/5
# 197 Tema: US Election/Eksamen 2020 15/8 27/9
# 198 Tema: Indien 15/10 27/11

Priser og formater pr. 1/1 2019 (NB prisstigning på 10 % fra 1.1.2020)

Format: Højde x bredde (mm): Pris:
1/1 side (farver) 210 x 140
Kan også fås fra kant til kant: 245 x 170
2.750,-
1/2 side (farver) 115 x 140 1.800,-
1/2 side (farver) 2.600,-
1/1 side (farver) 4.000,-
Bagside (farver) 195 x 170 4.000,-

Alle priser er excl. 25 % moms
Bladets format er 245mm x 170mm
Filformat ved aflevering af annoncer: PDF
Specialrabat: 10 % ved bestilling af annonceplads for en hel årgang

Annoncer bestilles hos og sendes til:
Pernille Holm
E-mail: ph@nullrysensteen.dk
Yderligere oplysninger se bladets hjemmeside: www.engelskforeningen.dk


Rates and dimensions

Size: Height and width (mm): Prices:
1/1 page (in colour) 210 x 140
From edge to edge: 245 x 170
Dkr. 2750,-
1/2 page ( incolour) 115 x 140 Dkr. 1800,-
1/2 page ( in colour) Dkr. 2600,-
1/1 page (in colour) Dkr. 4000,-
Back page (in colour) 195 x 170 Dkr. 4000,-

All prices are excl. 25 % VAT
Journal size 245mm x 170mm
File format: PDF
Special discount: 10 % in case of orders for 4 consecutive issues

Orders and rates:
Pernille Holm
E-mail: ph@nullrysensteen.dk
Website: www.engelskforeningen.dk