Author Archives: Engelskforeningen

Status på engelskfaget!

Status på engelskfaget! Undervisningsministeren nedsatte i efteråret Rådet for Faglighed i de Gymnasiale Uddannelser. Til et møde i april vil rådet gerne give de faglige foreninger mulighed for at fremlægge deres syn på faget og fagligheden over for rådet. Som forberedelse til mødet vil Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HFs bestyrelse gerne høre din mening. Vi

Read More

Indkaldelse til generalforsamling 2019

I Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF torsdag d. 14. marts 2017 kl 18.30 – 19.30 på Hotel Storebælt i Nyborg. Dagsorden Valg af dirigent og referent Godkendelse af dagsorden Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse Fastsættelse af kontingent og budget Behandling af indkomne forslag: a. Bestyrelsen foreslår, at

Read More

Hvad kan du få ud af dit nye abonnement på New York Times?

Af Johanne Katrine Larsen og Pernille Holm Begge forfattere er engelsklærere på Rysensteen Gymnasium og tilfredse brugere af www.nytimes.com Hvad kan du få ud af dit nye abonnement på New York Times?  Som besluttet af foreningens medlemmer på årsmødet i marts 2018 har alle medlemmer af Engelsklærerforeningen nu som et særlig frynsegode gratis adgang til

Read More

CALL FOR PAPERS

MIND THE GAP – en håndbog om overgange fra grundskole til ungdomsuddannelserne med et blik til de videregående uddannelser I Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF vil vi gerne sætte fokus på overgangerne mellem grundskole og gymnasium samt gymnasium og videregående uddannelser. Det vil vi gøre med en publikation, som har fået den foreløbige titel: Mind

Read More

”OVERGANGE”: NY UDGIVELSE FRA ENGELSKLÆRERFORENINGEN – VIL DU BIDRAGE?

I Engelsklærerforeningen har vi i et stykke tid været meget optaget af at undersøge overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser, og hvordan vi gør eleverne klar til den næste overgang, fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelser. Vi vil rigtig gerne sætte ord på al den tavse viden om engelskfaget, og hvordan vi underviser i engelsk, så vi

Read More

Nyt nummer af Anglo Files er lige på trapperne

Det nye nummer af Anglo Files handler denne gang om sommerens eksamen og Vestindien. Læs spændende artikler om de forskellige skriftlige eksaminer, vores koloniale fortid og den postkoloniale nutid i engelskundervisning, Twin Peaks, Young Adult Fiction, grammatiske mønstre og meget mere. Læs bladet inden din kollega.

NYHEDSBREV

Kære Alle Læreplanerne Endelig er læreplanerne sendt til høring, og vi kan begynde at forholde os til, hvordan fagets hverdag bliver de kommende år. Der er en række ændringer, men forhåbentlig er faget stadig genkendeligt. En af de store ændringer er selvfølgelig afskaffelsen af 24 timers eksamen på HF B. Det er ikke sket med

Read More

Nytårsbrev januar 2017

Kære Alle Godt nytår! I foråret skal vi for alvor i gang med at sætte os ind i de nye læreplaner og gymnasiereformens nye krav. Noget af det første, vi skal forholde os til, er, at engelsk er med i grundforløbet. Hvad betyder det for indholdsplanlægningen, at eleverne sidder blandet uden at have markeret ønsker

Read More