CALL FOR PAPERS

MIND THE GAP
– en håndbog om overgange fra grundskole til ungdomsuddannelserne med et blik til de videregående uddannelser
I Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF vil vi gerne sætte fokus på overgangerne mellem grundskole og gymnasium samt gymnasium og videregående uddannelser. Det vil vi gøre med en publikation, som har fået den foreløbige titel: Mind the Gap – en håndbog om overgange fra grundskole til ungdomsuddannelserne med et blik til de videregående uddannelser. Vi håber at der er mange, der har lyst til at bidrage.
Bogen skal indeholde kortere og længere artikler (max 7 sider) om overgange, om samarbejder og forskellige erfaringer. Der vil være oversigter over faglige mål og krav, sammenligning af de skriftlige og mundtlige prøver samt nogle af de emner, der bliver læst i de forskellige skoleformer. Det er vores håb, at udgivelsen kan gøre den tavse viden larmende, og at kan lette overgangene for eleverne ved netop at være vidende om, hvad de har med sig, når de kommer.
Der er deadline 1. november 2018, og man kan sende sit bidrag og/eller henvende sig til:
Bodil Aase Frandsen Schmidt baf@nullegonline.dk og/eller Bodil Hohwü Nielsen bh@nullrisskov-gym.dk
Der er honorarer for bidragene på ca. 2000-6000 kr alt efter artiklernes længde og omfang. På foreningens hjemmeside og i Anglo Files ligger der en skriveguide, vi anbefaler man følger. Vi forestiller os, at man kan skrive bidrag, der er på:
1 side – fx et ”snap-shot” af en undervisningssituation, korte erfaringsdelinger, ”anekdotisk”/causerende tekster.
2-4 sider – fx artikler om samarbejder, forløb mm. gerne med flere forfattere.
Op til 7 sider – fx artikler med evidensstudier, forskningsresultater, teori, større projekter, bearbejdede masterprojekter mm.