Category Archives: Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2014

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og hf torsdag d. 27. februar 2013 kl 17.00 – 18.00 på Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg. Dagsorden: ifølge vedtægterne Sager der ønskes optaget på dagsorden, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Read More

Årsberetning 2012

2012 har været et godt år for Engelsklærerforeningen. Vi har et stabilt, let stigende medlemstal, vores kurser evalueres for det meste godt og er – bortset fra en række kurser om skriftlighed – velbesøgt. Vi markerede os i år som bogudgivere med tekstsamlingen English Teachers on the Move – didaktik, faglighed og visioner. Bogen indeholder

Read More