Skriftlig engelsk A

Her findes forskellig information om den skriftlige eksamen i engelsk A. Efter en definition af genrebegreber og skrivehandlinger, de faglige mål og karakterbeskrivelsen findes en oversigt over de skriftlige eksamener siden 2011 inkl. links til Materialeplatformen. Adgangskoderne til Materialeplatformen fås på skolens kontor.

Definitioner, faglige mål og karakterbeskrivelsen er taget fra Vejledningen for engelsk A, som du finder her: http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF10/Vejledninger%20til%20laereplaner/
Stx/100811_vejl2_engelsk_A_stx.pdf
Selve læreplanen for engelsk a finder du her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil18

Sidens indhold
Definition af genrebegreber og skrivehandlinger i STX A
STX A – faglige mål
STX A – skriftlig prøve, karakterbeskrivelser
Oversigt over skriftlige eksamener


Definition af genrebegreber og skrivehandlinger i STX A

Essay
Et eksamensessay i engelsk er

 • en sammenhængende tekst med en indledning, en hoveddel og en afrunding/konklusion.
 • en fokuseret tekst: novellen, eller non-fiction-teksten på A-niveau, er emnet for essayet; der er en rød tråd i behandlingen af tekstmaterialet.
 • en dokumenteret tekst: essayet underbygges med henvisninger til, gerne citater fra, tekstmaterialet.

To analyse
Med udtrykket analyse menes at undersøge teksten nærmere: dens bestanddele, virkemidler, temaer osv.

To interpret
Med udtrykket interpret menes at forklare, hvordan de enkelte bestanddele skal forstås i tekstens sammenhæng og dermed at klarlægge tekstens budskab.

To comment on
Med udtrykket comment on menes at tage tekstens oplysninger op til overvejelse, fx ved at diskutere tekstens påstande eller ved at perspektivere til andre tekster eller sammenhænge.

To discuss
Med udtrykket discuss menes at fremdrage holdninger til et emne. Emnet vil fremgå af opgaveformuleringen. En diskussion sammenstiller forskellige og ofte modsatrettede synspunkter med argumentation for disse, og den kan afsluttes med argumenteret personlig stillingtagen


STX A – faglige mål

2.1. Faglige mål
Eleverne skal kunne:

 • forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
 • beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
 • give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen
 • gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof, herunder film
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof, herunder film, med anvendelse af faglig terminologi
 • perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold
 • orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder
 • analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
 • anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
 • demonstrere indsigt i fagets identitet og metoder.

STX A – skriftlig prøve, karakterbeskrivelser

Karakter Betegnelse Beskrivelse
12 Fremragende Elevens tekst er flydende og velstruktureret. Indholdet viser en præcis forståelse af tekstmaterialet, en sikker metodik i opgaveløsningen og en nuanceret emnebehandling, der omfatter alle relevante aspekter med inddragelse af relevant faglig viden.Eleven har en sikker sprogbeherskelse med kun ubetydelige fejl og en sikker viden om grammatik. Det faglige og almene ordforråd er varieret og nuanceret.
7 Godt Elevens tekst er struktureret og sammenhængende. Indholdet viser overvejende god forståelse af tekstmaterialet, nogen metodik i opgaveløsningen og en god emnebehandling, der omfatter mange relevante aspekter med nogen inddragelse af relevant faglig viden.Eleven har en god sprogbeherskelse med en del fejl og overvejende sikker viden om grammatik. Det faglige og almene ordforråd er overvejende varieret og nuanceret.
02 Tilstrækkeligt Elevens tekst er noget usammenhængende men forståelig. Indholdet viser, at tekstmateriale og emne er forstået, men der er metodiske mangler og klare begrænsninger i emnebehandlingen. Faglig viden anvendes kun i begrænset omfang.Sprogbeherskelsen viser usikkerhed. Der optræder mange fejl, hvoraf enkelte er meningsforstyrrende. Ordforrådet er begrænset og mangler variation. Elevens viden om grammatik er usikker.

Oversigt over skriftlige eksamener

22. august 2014:
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2014/STX/betaling/stx142-ENG-A-22082014.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Verber – simpel og udvidet tid
C. Stilistik – Dronning Elizabeths tak til nationen i anledninger regeringsjubilæum
D. Oversættelse – det walisiske sprog
Delprøve 2
A. Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Sarah Butlet’s short story ”Number 40”. Part of your essay must focus on the point of view and the use of symbols.
B. Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Tom Law’s article ”Cachau Bant: ”Mind Your Language”. Part of your essay must focus on the tone and style, and how history is used in the text.

28. maj 2014
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2014/STX/betaling/2stx141-ENG-A-28052014.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Interrogative pronomener
C. Stilistik – drug ballad (Eminem) og Journal of the American Academy of Pediatrics
D. Oversættelse – Jane Austen-feberen rammer England
Delprøve 2
A. Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Astrid Blodgett’s short story ”Ice Break”. Part of your essay must focus on the way the short story is structured and on its themes.
B. Write an analytic essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on David Sedaris’s essay ”Obama!!!”. Part of your essay must focus on the tone and style, and on the various forms of prejudice explored in the essay.

23. maj 2014
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2014/STX/betaling/1stx141-ENG-A-23052014.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætning
B. Relative pronominer
C. Stilistik – kortspil Cassell’s Household Guide og Google Play website
D. Oversættelse – Breaking Bad
Delprøve 2
A. Write an analytical essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Jean Kwok’s short story ”Where the Gods Fly”. Part of your essay must focus on the structure of the story and the use of contrasts.
B. Write an analytics essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Bernard Hare’s esaay ”Poverty is a state of mind.” Part of your essay must focus on the writer’s use of contrasts and on how his own experiences are used in the text.

3. december 2013
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2013/STX/betaling/stx_133-ENG__A-03122013.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Relative pronominer
C. Stilistik – romaner Dickens: Barnaby Rudge og McCarthy: No Country for Old Men
D. Oversættelse – Oscar Pistorius
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Jackie Kay’s short story ”Owl.” Part of your essay must focus on the narrative technique and the use of contrasts.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Hilary Mantel’s speech ”Royal Bodies.” Part of you essay must focus on Hilary Mantel’s style and her attitude to monarchy.

22. august 2013
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2013/STX/betaling/stx_132-ENG__A-22082013.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Adverbialled
C. Stilistik – abstract
D. Oversættelse – New Orleans
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Bernie McGill’s short story ”No Angel.” Part of your essay must focus on the composition and the use of supernatural elements.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Jeanette Winterson’s essay ”Once Upon a Shop”. Part of your essay must focus on the style of the writer’s language, and how history is used in the text.

30. maj 2013
http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/stx/2013.html
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Tempus
C. Stilistik – Lynyrd Skynyrd: ”Give Back My Bullets”
D. Oversættelse – folketælling i USA
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret S.J. Butler’s short story ”The Swimmer.” Part of your essay must focus on the setting and the main character’s development.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on the extract from Janis Ian’s Society’s Child – My Autobiography. Part of your essay must focus on the style of the text and on Janis Ian’s message.

27. maj 2013
http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/stx/2013.html
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Den bestemte artikel
C. Stilistik – the Olympic flame – artikel fra The Guardian og opslag fra Ordbog
D. Oversættelse – Sadie Smith NW
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Bridget Keehan’s short story ”Sorry for the Loss”. Part of your essay must focus on the narrative technique and the use of contrast.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Susan Cheever’s essay ”My Little Bit of Country”. Part of your essay must focus on the use of contrasts and the themes explored in the text.

4. december 2012
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2012/STX/gratis/stx_123-ENG__A-04122012.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Spørgende sætninger
C. Stilistik – tale af Jesse Jackson
D. Oversættelse – hundrede året for Alan Turings fødsel
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Hanif Kureishi’s short story ”The Decline of the West.” Part of your essay must focus on the short story’s point of view and on the title.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Jonathan Franzen’s essay ”Liking Is for Cowards”. Go for What Hurts.” Part of your essay must focus on how Jonathan Franzen tries to engage a young audience and on the message of the essay.

23. august 2012
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2012/STX/betaling/stx122-ENG_A-23082012.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Aktiv til passiv
C. Stilistik – beskriv kort stykken Mellors’ sprog i roman uddrag
D. Oversættelse – den industrielle revolution
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Martin Golan’s short story ”The Arena.” Part of your essay must focus on the way the short story is structured and on the use of contrasts.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on David Sedaris’ essay ”Me Talk Pretty One Day.” Part of your essay must focus on the writer’s tone and on the attitude to learning foreing languages that is explored in the text.

1. juni 2012
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2012/STX/betaling/2stx121-ENG_A-01062012.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Ordklasser
C. Stilistik – ordvalg og sætningsopbygning i to tekster om ”home.”
D. Oversættelse – Jamie Oliver
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Mark Slouka’s short story ”Crossing.” Part of your essay must focus on the narrative technique and the significance of the setting.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Peter Osborne’s article ”A royal salute to the Commenwealth”. Part of your essay must focus on the writer’s argumentation and on the role of the Commenwealth as presented in the text.

29. maj 2012
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2012/STX/betaling/1stx121-ENG_A-29052012.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Adjektiver – komparativ og superlativ
C. Stilistik – gør rede for karakteristiske talesprogtræk og afvigelse fra standardsprog
D. Oversættelse – Transport for London
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Robin Black’s short story ”…Divorced, Beheaded, Survived.” Part of your essay must focus on the structure and the use of symbols in the short story.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Russell Brand’s commentary ”Big Brother isn’t watching you.” Part of your essay must focus on the style and on the writer’s attitude to the 2011 UK riots.

6 . december 2011
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2011/STX/betaling/stx113-ENG_A-06122011.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Modalverber
C. Stilistik – tale af General J.N. Mattis
D. Oversættelse – Matt Groening
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Ali Smith’s short story ”The Go-Between.” Part of your essay must focus on the style of writing and the writer’s intention.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Amy Chua’s article ”Why Chinese Mothers Are Superior.” Part of your essay must focus on how the writer engages the reader and on the possible consequences of adopting Amy Chua’s values and methods of upbringing.

19. august 2011
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2011/STX/betaling/stx112-ENG_A-19082011.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætning
B. Passiv
C. Stilistik – beskriv kort afvigelser i standardsprog i uddrag af M Alis In the Kitchen
D. Oversættelse – Tony Blairs selvbiografi
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Mary-Louise Buxton’s short story ”Mount Pleasant”. Part of your essay must focus on narrative technique and on the narrator’s language.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on President Barack Obama’s speech ”Back to School.” Part of your essay must focus on the way President Barack Obama addresses the audience and on the values he advocates.

25. maj 2011
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2011/STX/betaling/2stx111-ENG_A-25052011.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Passiv
C. Stilistik – kendetegn i stilen i tekstuddrag om Sarah Waters’ The Night Watch
D. Oversættelse – at køre igennem en by
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret William Lychack’s ”Stolpestad”. Part of your essay must focus on the narrative technique and on the setting.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you comment on Siri Hustvedt’s essay ”Living With Strangers.” Part of your essay must focus on the genre and on the attitude to urban living that is explored in the essay.

19. maj 2011
http://materialeplatform-filer.emu.dk/eksamensopgaver/2011/STX/betaling/1stx111-ENG_A-19052011.pdf
Delprøve 1
A. Fejlsætninger
B. Simpel tid og udvidet tid
C. Stilistik – gør rede for tekstens genretræk – jobopslag
D. Oversættelse – Om Shakespeare
Delprøve 2
A. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Simon Van Booy’s short story ”Save as Many as You Ruin”. Part of your essay must focus on the mood and on the use of contrasts in the short story.
B. Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Eula Biss’ essay ”Tome and Distance Overcome.” Part of your essay must focus on the composition of the text and on the writer’s intention.