Bliv medlem

telephone_booth_600x250

Fuldt medlemskab:
kr. 450 – giver årligt adgang til 4 numre af Anglo Files, deltagelse i Foreningens kurser, adgang til ressourcerum og medlemsliste på hjemmesiden.

Associeret/pensionist medlemskab :
kr. 250 – giver adgang til 4 numre af AF årligt, deltagelse i Foreningens kurser.

Foreningen opgiver ikke medlemskontingentet til Skat: I flg. Ligningslovens § 13 kan kun udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører, fratrækkes. Da Engelsklærerforeningen ikke varetager medlemmernes økonomiske interesser, kan kontingentet ikke fratrækkes.

Hvis du gerne vil være medlem, kan du trykke her for at udfylde dine oplysninger.