Ny masteruddannelse for sproglærere

Fra september 2014 udbyder Aalborg Universitet (AAU) en ny masteruddannelse rettet specielt mod fremmedsprogs- og dansklærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Uddannelsen er opstået som et samarbejde mellem AAU, University College Nordjylland og University College Capital og inddrager både den nyeste viden fra forskningens og pædagogikkens verden. Uddannelsen kombinerer de tre områder sprogundervisning, lingvistik og it, og det er målet, at den enkelte sproglærer efter endt masterstudium skal være i stand til at videreudvikle egen sprogundervisningspraksis under inddragelse af den nyeste forskningsviden inden for lingvistik og it og dermed blive et fagligt fyrtårn på egen skole. Den sproglige tilgang bygger på universalsproglige teorier, hvorfor uddannelsen er relevant for alle sprog, og det er ønsket gennem uddannelsen at være med til at udvikle et fælles vokabular og fælles metoder, der skal gå igen på tværs af de enkelte sprogfag.

Uddannelsen udbydes som to-årigt deltidsstudium, og der er tre seminarer pr. semester i skiftevis Aalborg og København. Det er muligt blot at følge enkeltmoduler fra uddannelsen.
Du kan læse mere på hjemmesiden www.split.aau.dk