NYHEDSBREV

Kære Alle

Så nærmer efterårsferien sig og dermed også sæsonen for de store opgaver. November er traditionelt den travle måned. Men dette efterår er dog lidt anderledes da vi står over for besparelser, en ny gymnasiereform og dermed nye læreplaner. Alt skal gå forfærdelig stærkt og det gælder om at følge godt med. Vi håber at I bliver godt orienteret af jeres ledelser.

Nye læreplaner

Bestyrelsen har været inviteret med til arbejdet med at skrive de nye læreplaner og de er nu ved at være på plads. Alle har nu mulighed for at kommentere dem inden de skal sendes i høring og det kommer til at foregå på de såkaldte FIP-kurser. Hvis jeres skoler ikke har informeret om møderne, kan I læse om dem og tilmelde jer her: http://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser.aspx

Det er vigtigt at så mange som muligt møder op så vi kan få maksimal indflydelse på læreplanerne. Kurserne er gratis. Vi foreslår at I aftaler i faggrupperne hvem der tager afsted og at I efterfølgende diskuterer indholdet på et faggruppemøde.

Engelsklærerforeningen og Cambridge English

Engelsklærerforeningen har sammen med Studieskolen i København indgået en samarbejdsaftale om at udvikle såkaldte ”up-skill”-kurser primært for lærere i andre fag der skal undervise på engelsk i deres fag. I vil høre nærmere om kurserne når materiale og kursusforløb ligger klar.

  1. 4. november holder Cambridge English (CE) og Studieskolen ”Cambridge English Day” på Rødkilde Gymnasium. Hvis I påtænker at starte Cambridge English på jeres skole, så kan det være en god ide at deltage.(Tilmelding) Flere og flere skoler tilbyder allerede CE eller overvejer at starte. I foreningen vil vi gerne lave et netværk for CE skoler hvis det har interesse. Skriv endelig til os hvis I har forslag til hvordan sådan et netværk kan se ud.

Med ønske om en god efterårsferie

På bestyrelsens vegne

Bodil Hohwü