NYHEDSBREV

Kære Alle

Læreplanerne
Endelig er læreplanerne sendt til høring, og vi kan begynde at forholde os til, hvordan fagets hverdag bliver de kommende år. Der er en række ændringer, men forhåbentlig er faget stadig genkendeligt. En af de store ændringer er selvfølgelig afskaffelsen af 24 timers eksamen på HF B. Det er ikke sket med foreningens velsignelse, men vi er oppe i mod meget stærke kræfter. Vi håber, at I har lyst til at læse læreplanerne igennem og sende os jeres kommentarer og kritik. Foreningen er ikke officiel høringspart, men vi kan gennem GL sende et høringssvar. Der er møde i GL for de faglige foreninger d. 16. marts, og vi vil bede jer sende os jeres kommentarer inden.

Læreplanerne ligger på:  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60367

Regionsmøder i begyndelsen af maj
Engelsk er et af de fag, som eleverne skal have på grundforløbet. Mange skoler er allerede i fuld gang med at tilrettelægge grundforløbet, og mange faggrupper er ved at udvikle forløb. Vi vil gerne invitere til inspirationsmøder i regionerne, hvor det er muligt at udveksle forløb og ideer om engelsk i grundforløbet. Møderne er gratis, ligger fra kl. 15 til 17, og tilmelding sker som sædvanligt på foreningens hjemmeside. I er også velkomne til at kontakte jeres lokale regionssekretær eller os.

  1. maj: Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing, Risskov Gymnasium, Esbjerg Gymnasium
  2. maj: Sønderborg Statsskole, Midtfyns Gymnasium, Tørring Gymnasium
  3. maj: Morsø Gymnasium
  4. maj: Køge Gymnasium

Reformkurser i 17-18
I efteråret og vinteren 17-18 vil vi tilbyde en række reformkurser, der fokuserer på ”alt det nye” i læreplanerne. Kurserne vil være ½ dags kurser, og der vil være mulighed for at tilmelde sig hele rækken til en særlig pris.

Reformkursus 1 – værklæsning og grammatik (sep/okt)
Reformkursus 2 – mdt og skr eksamen (dec/jan)
Reformkursus 3 – internetsøgning og faglig læsning (marts/april)

Hvem vil repræsentere Nordjylland og Roskilde?
I længere tid har vi savnet en repræsentant i Roskilde. Birgitte Wernberg fra Nykøbing Mors har i mange år været en aktiv og dygtig regionssekretær for Nordjylland, men har valgt at stoppe. Vi mangler derfor 2 nye repræsentanter for de 2 regioner. Som regionssekretær har man mulighed for at få kurser til sin egen region, man deltager gratis i årsmødet og det årlige seminar for regionssekretærer, fagkonsulent, bestyrelse og Anglofilesredaktion i august. På seminaret i år skal vi udvikle reformkurserne, så vi har brug for alle gode kræfter 🙂

De bedste hilsner – på bestyrelsens vegne
Bodil Hohwü Nielsen
bh@nullrisskov-gym.dk