Nytårsbrev januar 2017

Kære Alle

Godt nytår!

I foråret skal vi for alvor i gang med at sætte os ind i de nye læreplaner og gymnasiereformens nye krav. Noget af det første, vi skal forholde os til, er, at engelsk er med i grundforløbet. Hvad betyder det for indholdsplanlægningen, at eleverne sidder blandet uden at have markeret ønsker om studieretning? Når eleverne bare “hældes ind” i klasserne – 28-30 i hver – hvad skal vi så gøre? Skal alle have samme introduktionsforløb? Er der særlige områder, studieteknikker m.m., som engelskfaget skal være ansvarlig for? Vi skal også finde ud af, hvor engelsk står i forhold til AP. Hvem skal undervise i faget? Hvordan pakker man mest gunstigt engelsk på hf-kurserne? Og hvad med fordybelsestiden? Vi har meget at skulle forholde os til, og i foreningen vil vi gerne bidrage så meget som muligt. Derfor er det vigtigt, at vi har en intakt bestyrelse. Der er valg til bestyrelsen på generalforsamlingen i marts. Hverken Colin, Anette eller Birthe ønsker genvalg og der er også mulighed for at stille op som suppleant, da Anders af personlige grunde ønsker at træde ud midt i sin valgperiode. Bodil, nuværende formand, ønsker genvalg. Bestyrelsesarbejdet består af et antal fysiske møder: et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen (på årsmødet), et møde i april/maj (typisk en lørdag eller en søndag), møde med regionssekretærer, Anglo Files redaktion og fagkonsulenten i august (fredag-lørdag), møde med sekretariatet i oktober/november (en dag i København) og endelig et to dages møde, som vi holder et sted i Storbritannien.

Derudover har vi somme tider skypemøder, hvis der er aktuelle ting, som skal afklares. I bestyrelsen deles vi om forskellige opgaver: kasserer, kursusudvikling og planlægning, årsmødeplanlægning, deltagelse i møder i GL, i de fælles grupper for sproglærerforeningerne mm. I det kommende år ser vi frem til at indgå i et aktivt samarbejde med Studieskolen og Cambridge English om at udvikle sprogkurser for lærere, og vi har aftalt at lave en publikation sammen med sproglærerforeningen i grundskolen om overgangen fra grundskole til gymnasium. Spørg rundt i jeres faggruppe, om ikke I har brug for en repræsentant i bestyrelsen. Skriv eller ring gerne til Bodil (bh@nullrisskov-gym.dk / 28577505), hvis I vil vide mere eller ønsker at stille op.

På bestyrelsens vegne

Bodil