”OVERGANGE”: NY UDGIVELSE FRA ENGELSKLÆRERFORENINGEN – VIL DU BIDRAGE?

I Engelsklærerforeningen har vi i et stykke tid været meget optaget af at undersøge overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser, og hvordan vi gør eleverne klar til den næste overgang, fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelser. Vi vil rigtig gerne sætte ord på al den tavse viden om engelskfaget, og hvordan vi underviser i engelsk, så vi kan møde eleverne med større parathed i forhold til det, de kommer med, og sende dem videre med en solid ballast.

Vi har allerede kontakt til Sproglærerforeningen og vil gerne udbygge samarbejdet med lærere fra grundskolen. Derfor planlægger vi en udgivelse om “Overgange”, der skal indeholde bidrag fra engelsklærere fra både folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Vi forestiller os, at bogen bl.a. kommer til at indeholde oversigter over de faglige mål fra 9 kl. og frem, oversigter over genrekrav til mundtlig og skriftlig eksamen, eksempler på prøveformer, konkrete eksempler på emner og forløb, vox pops, interviews og meget mere. Artiklerne må meget gerne være ”hands-on” og tage udgangspunkt i konkrete samarbejder. Vi ved, at der er mange af jer, der har deltaget i konkrete samarbejdsprojekter med kolleger fra nærliggende skoler. Alle bidragsydere vil selvfølgelig modtage et honorar. Deadline og mere præcise informationer om længde, format mm følger!

Hvis du har ideer til en sådan bog, må du meget gerne skrive til enten Bodil Hohwü Nielsen: bh@nullrisskov-gym.dk eller Bodil Aase Frandsen Schmidt: bodilaase@nullgmail.com.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Bodil Hohwü Nielsen og Bodil Aase Frandsen Schmidt