Årsberetning 2012

2012 har været et godt år for Engelsklærerforeningen. Vi har et stabilt, let stigende medlemstal, vores kurser evalueres for det meste godt og er – bortset fra en række kurser om skriftlighed – velbesøgt. Vi markerede os i år som bogudgivere med tekstsamlingen English Teachers on the Move – didaktik, faglighed og visioner. Bogen indeholder en række artikler der stiller skarpt på forskellige dele af faget og vores undervisning. Vores ambition var at nå ud i hjørnerne af faget, forsøge at pege fremad og samtidig behandle helt centrale fagdidaktiske emner. Vi har forsøgt at sammensætte forfattergruppen så den repræsenterer både yngre og ældre kolleger og praktikere samt forfattere fra universitets- og forskermiljøet. Baggrunden for bogen var jo at denne forsamling – generalforsamlingen – i flere år har udtrykt ønske om at nedbringe foreningens temmelig store overskud på en måde der kunne komme alle til gode. Bogen er derfor udsendt gratis til alle medlemmer. Vi har trykt så mange eksemplarer at der er nok til at dele ud til nye medlemmer og pædagogikumkandidater på det fagdidaktiske kursus i de næste par år. Har man ikke selv fået bogen, eller har man kolleger der ikke har fået den, kan den rekvireres gennem henvendelse til formanden. Man kan også købe ekstra eksemplarer. Vi har faktisk solgt nogle stykker. 2013 blev også året hvor Engelsklærerforeningen blev ”moderne” og gik på Facebook…..

læs resten af årsberetningen her: Årsberetning 2012