Links

Som både ny og erfaren engelsklærer er man altid på jagt efter ny inspiration. Her er et par tips til gode websites
mm:

EMU Engelsk. Her er bred adgang til både formel information og tematisk information og inspiration.

Fagkonsulenten side på EMU

Læreplan og vejledning STX

Læreplan og vejledning HF

SkoDa. Hvor der er adgang til store databaser, fx Gale SRC Gold og Britannica online (Kræver UNI-login).

Skolekom. På skolekoms konference for engelsk finder man masser af inspiration og hjælpsomme kolleger. Konferencen ligger under lærere -> gymnasiale uddannelser (Kræver UNI-login).

Engelsklærerforeningen på facebook

Vi har også lavet en linksamling på Pearltree.