Kommende kurser

Her er en liste over kurser, som Engelsklærerforeningen planlægger at afholde i nærmeste fremtid. Ændringer kan forekomme. Kursustilmelding sker efter princippet “Først til mølle”. Bliver et kursus overtegnet, kan du sende en mail til kursuslederen og blive optaget på venteliste. Det skal bemærkes, at tilmelding er bindende


BrexLit – aktuel britisk litteratur om et splittet samfund og Brexit

Beskrivelse: Brexit har på mange måder sat sig spor i den britiske litteratur – både direkte som et tema og indirekte med fokus på de tendenser i samfundet, der har ført til Brexit, eller som kan blive konsekvenser af det. Skilsmisser og mure er gennemgående metaforer i denne litteratur, der afdækker de dybe kløfter i det britiske samfund hvad angår klasse, uddannelse, alder, etnicitet og meget mere. Kurset byder på en kort introduktion til det såkaldte BrexLit samt en præsentation af en lang række tekster, både fiktive og ikke-fiktive, herunder så forskellige genrer som f.eks. taler, krimi, dystopi, satire, short drama, film og spy-fi. Teksterne er didaktiseret med øvelser i funktionel grammatik, gloser og arbejdsspørgsmål (pre-, while- og post-reading). Der vil endvidere være forslag til inddragelse af BrexLit i større skriftlige opgaver som SRO, SRP og SSO. Emnet er oplagt til fagligt samspil med samfundsfag.

Undervisere
Lise Debel Christensen, Holstebro Gymnasium og HF
Anne Hess Thaysen, tidl. Holstebro Gymnasium og HF

 • Hvor: Midtfyns Gymnasium i Ringe

Hvornår: 23. april 2021 kl. 13.00 (hvis vi er nødsaget til aflysning pga. corona, er alternativ dato 03. september 2021)

Tilmeldingsfrist: 02. april 2021

Tilmelding: Klik her

 • Hvor: Risskov Gymnasium

Hvornår: 19. august 2021 kl. 13.00

Tilmeldingsfrist: 29. juli 2021

Tilmelding:   

Medlemmer; Klik her

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her

 • Hvor: Køge Gymnasium

Hvornår: 30. august 2021 

Tilmeldingsfrist: 4. august 2021

Tilmelding:

Medlemmer; Klik her

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her


Ordblinde i engelskundervisningen

Beskrivelse: Hvad vil det sige at være ordblind, og hvorfor kan engelsk være en stor udfordring for ordblinde elever, vil være spørgsmål der bliver berørt i første del af kurset. Dernæst vil det blive præsenteret hvilke hjælpemidler ordblinde elever har adgang til, samt hvordan disse hjælpemidler fungerer. Den sidste del af kurset kommer til at handle om stiladsering og rettestrategier i forbindelse med det skriftlige arbejde, samt hvordan man bedst kan hjælpe ordblinde i den almindelige engelskundervisning.

Undervisere:
Mikkel Gade, underviser og læsevejleder på Aalborg Katedralskole
Lone Jønk, underviser og læsevejleder på VUC Nord samt formand for Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser

 • Ordblinde i engelskundervisningen (Randers) 

Hvor: Randers HF og VUC

Hvornår: 15. september 2021 kl. 13-16 

Tilmeldingsfrist: 08. august 2021

Tilmelding:   

Medlemmer; Klik her

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her

 • Ordblinde i engelskundervisningen (Esbjerg) 

Hvor: Esbjerg Gymnasium og HF

Hvornår: 17. september 2021 kl. 13-16 

Tilmeldingsfrist: 08. august 2021

Tilmelding:   

Medlemmer; Klik her

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her

 • Ordblinde i engelskundervisningen (Køge) 

Hvor: Køge Gymnasium

Hvornår: 21. september 2021 kl. 13-16 

Tilmeldingsfrist: 08. august 2021

Tilmelding:   

Medlemmer; Klik her

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her


Litteraturen i kroppen – fra ord til fortolkning

Beskrivelse: Kursets didaktiske formål hviler på at bringe elevens egne fortolkning frem i lyset gennem simple praktiske øvelser, der udvider elevens tekstoplevelse, hvilket kvalificerer den efterfølgende fortolkningssamtale. Ofte er elever bange for at sige noget forkert, men gennem en praktisk tilgang til teksten bringes alle i spil, da man arbejder analytisk fra første øvelse. Gennem elevens valg af udtryksform dannes et billede af teksten, der kan opkvalificere klassedialogen og forståelsen af teksten.  Tekster af bla William Shakespeare, Sarah Kane, Raymond Carver, T. S. Eliot og Robert Frost.

Undervisere:
Louise Christiansen, Lektor på Silkeborg Gymnasium i Historie, Dansk og Dramatik
Ninette Müggler Mortensen, Lektor på Herning Gymnasium i Dramatik og Idræt

 • Litteraturen i kroppen – fra ord til fortolkning (Vest)

Hvor: Risskov Gymnasium

Hvornår: 3. marts 2022 kl. 13 

Tilmeldingsfrist: 07. februar 2022

Tilmelding:   

Medlemmer; Klik her

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her

 

 • Litteraturen i kroppen – fra ord til fortolkning (Øst)

Hvor: Borupgaard Gymnasium

Hvornår: 10. marts 2022 kl. 13 

Tilmeldingsfrist: 14. februar 2022

Tilmelding:   

Medlemmer; Klik her

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her


Bedømmelse af skriftelige opgaver – HF og STX

Beskrivelse: Kurset handler om karaktergivning og det skriftlige arbejde og har en indlagt workshop om bedømmelsen af de skriftlige opgaver på HF B- og A-niveau (STX). Kurset vil give overblik over de skriftlige opgavers sammensætning, kravene til besvarelsen i eksamenssituationen og idéer til bedømmelsesarbejdet som skriftlig censor. Undervisere vil være medlemmer af opgavekommissionerne samt fagkonsulenten.
Kurset der afvikles på Nyborg Gymnasium veksler mellem oplæg og workshop.
Undervisere:
Fagkonsulent Anna Holm Grønlund samt medlemmer fra opgavekommissionerne.

Undervisere:
Fagkonsulent Anna Holm Grønlund samt medlemmer fra opgavekommissionerne.

 • Bedømmelse af skriftlige opgaver – HF

Hvor: Nyborg Gymnasium

Hvornår: 06. oktober 2021

Mere info og tilmelding:

Medlemmer; Klik her                                                                               

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her

 • Bedømmelse af skriftlige opgaver – STX

Hvor: Nyborg Gymnasium

Hvornår: 13. oktober 2021

Mere info og tilmelding:

Medlemmer; Klik her                                                                               

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her


Stilistisk analyse i engelsk

Foto

Beskrivelse: Kurset giver en række idéer til øvelser og tekster, som kan bruges i forbindelse med stilistisk analyse i engelskfaget. Kurset dækker stilistisk analyse af både fiktive og ikke-fiktive tekster. På kurset vil vi beskæftige os med følgende spørgsmål:

 • Hvordan kan elevernes hverdag og de tekster, de møder uden for skolen, inddrages i arbejdet med stilistik?
 • Hvilke analysemodeller kan man bruge i arbejdet med sproglig stil?
 • Hvordan adskiller stilistisk analyse af fiktive tekster sig fra stilistisk analyse af ikke-fiktive tekster?
 • Hvilke fejl begår eleverne typisk i analysen af sproglig stil, og hvordan kan disse fejl undgås?
 • Hvordan kan eleverne hjælpes til at skrive gode afsnit om sproglig stil, som hænger naturligt sammen med de øvrige afsnit i skriftlige opgaver?

Kurset veksler mellem oplæg og øvelser i mindre grupper. Øvelserne tager udgangspunkt i en række korte fiktive og ikke-fiktive tekster, som du efter kurset vil kunne benytte i din egen undervisning. Der vil i øvelserne indgå eksempler på ordbogsøvelser og arbejdsspørgsmål med fokus på retoriske virkemidler, ordvalg og sætningstyper. Der vil desuden indgå eksempler fra britiske eksamenssæt (GCSE), som også indeholder krav om stilistisk analyse.

Undervisere: Jimmi Østergaard Nielsen, lektor i engelsk ved Niels Steensens Gymnasium

Bemærk: kurset er en gentagelse af kurser holdt på Sjælland i efteråret 2020. 

 • Stilistisk analyse i engelsk (Sønderborg) 

Hvornår: Onsdag den 22. september kl. 13-16

Mere info og tilmelding:

Medlemmer; Klik her                                                                               

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her

 • Stilistisk analyse i engelsk (Viborg)

Hvor: Viborg Gymnasium (vghf)

Hvornår: Torsdag den 23. september kl. 13-16

Mere info og tilmelding:

Medlemmer; Klik her                                                                               

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her

 • Stilistisk analyse i engelsk (Rønde) 

Hvor: Rønde Gymnasium

Hvornår: Fredag den 10. september kl. 13-16

Mere info og tilmelding:

Medlemmer; Klik her                                                                               

Tilmelding for ikke-medlemmer: Klik her

 


Her er en liste over kurser, som Engelsklærerforeningen planlægger at afholde i nærmeste fremtid. Ændringer kan forekomme. Kursustilmelding sker efter princippet “Først til mølle”. Bliver et kursus overtegnet, kan du sende en mail til kursuslederen og blive optaget på venteliste. Det skal bemærkes, at tilmelding er bindende