Persondatapolitik

I henhold til EUs persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018, er vi forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Når du bliver medlem hos os, indsamler vi følgende personoplysninger.

  1. Formålet er at vi kan opfylde medlemsbetingelserne som du har ret til ved din indmeldelse. Oplysningerne der gives ved dit medlemskab bruges til at sende medlemsblade og nyhedsbreve ud. Derudover bruges de til kontingentopkrævning samt registrering og fakturering ved kursusdeltagelse.
  2. De oplysninger du giver, når du melder dig ind i Engelsklærerforeningen og når du opdaterer din profil er navn, adresse, e-mail, medlemstype, samt betalingsmetode. Oplysningerne tastes ind via vores hjemmeside eller på tilmeldingsblanket i forbindelse med arrangementer.
  3. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens art 6 stk 1.
  4. Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang, hvor oplysningerne er registreret, jf. bogføringsloven § 10.
  5. Oplysninger om dit navn, adresse og medlemsnummer videresendes til Tarm Trykkeri A/S til at udsende Anglofiles. Det er Postnord der står for distribution af bladene.