Nyhedsbreve

Medlemmerne af den nye bestyrelse fra venstre: Bianca, Lise, Bodil, Janet, Stig og Rasmus. Pernille mangler desværre.

Nye tider – nyt nyhedsbrev

Torsdag d. 14. marts afholdte foreningen generalforsamling. Vi fik sagt behørigt farvel til afgående formand Bodil Hohwü Nielsen, bestyrelsesmedlem og tidligere formand Ole Juul Lund, samt regionssekretærerne Johanne Larsen og Finn Agger. De har alle ydet en kæmpe indsats for foreningen og faget, og der skal lyde en stor tak til jer alle. Bodil slipper dog ikke foreningen. Hun fortsætter både arbejdet med foreningens kommende bog Mind the Gap om faglige overgange i engelsk, og som regionssekretær for Aarhus-området.

Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og kom til at se således ud:

Formand: Bodil Aase Frandsen Schmidt, Esbjerg Gymnasium

Næstformand og kursuskoordination: Lise Fossø, Vestfyns Gymnasium 
Kasser: Stig Lægdsgaard Madsen, VUC Fyn 
Anglo Files: Pernille Holm, Rysensteen Gymnasium
Årskurset og kontakt til Cambridge UP: Bianca Sauer, Sønderborg Statsskole 
Kurser: Janet Furtado, Tønder Gymnasium
Sekretær: Rasmus Kværndrup, Andersen 

Den nye bestyrelse glæder sig til at trække i arbejdstøjet og tage fat på nogle af de mange udfordringer, vi møder som engelsklærere.

Engelskfaget i en ny hverdag

Vores største udfordring er uden tvivl vores nye hverdag. Vi er mange, der står overfor en usikker fremtid. Jobbet er usikkert, arbejdsbyrden er massiv, og tiden til fordybelse er minimal. I bestyrelsen er vi enige om, at vi vil gøre vores bedste for at agere i denne nye hverdag. Vi vil bestræbe os på lave kurser, der er meget praksisorienterede, således man er garanteret at komme hjem noget helt konkret og direkte implementerbart, fx et forløb. Vi vil tilbyde flere forslag til forløb, opgaver og tekster, som bl.a. ligger i forlængelse af foreningens abonnementer på New York Times og eNotes.com. Og vi vil i det hele gøre, hvad vi kan for at gøre vores nye hverdag mere fremkommelig – naturligvis med et øje til fagligheden, som vi ikke glemmer., Det vil også afspejle sig i vores kursusplanlægning, Anglo Files og andre tilbud.

En af konsekvenserne af den nye hverdag er det nye årshjul som reformen har forårsaget. Til generalforsamlingen blev det vedtaget at flytte årsmødet og generalforsamlingen til november, hvor vi forhåbentlig ikke vil være så arbejdsbelastede, som hvis årskurset også næste år skulle lige i marts samtidig med de fleste større skriftlige opgaver herunder SRO, SSO og SRP. Vores næste årskursus og generalforsamling afholdes derfor allerede d. 21. og 22. november på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg med titlen ”Engelskfaget i en ny hverdag.” Tilmelding samt kursusbeskrivelse finder du på foreningens hjemmeside.

Hvad mener du er status på engelskfaget?

Som nævnt er fagligheden vigtig for os i bestyrelsen. Men hvordan oplever du fagligheden i engelskfaget? Det vil vi gerne høre mere om. Vi er nemlig blevet inviteret til møde i Rådet for Faglighed i de Gymnasiale Uddannelser. Til et møde vil rådet gerne give os mulighed for at fremlægge vores syn på faget og faglighedens aktuelle status, og her har vi brug for din hjælp. Vi vil derfor bede dig udfylde dette spørgeskema, som vi håber kan danne udgangspunkt for det, vi fremlægger til mødet. Sidste frist for at udfylde spørgeskemaet er d. 25. april. Link til spørgeskemaet: https://goo.gl/forms/U20I2Xo9pEfvDMap2

Hvis du har ideer eller til kommentarer så skriv endelig til os.

På bestyrelsens vegne.

Bodil Aase Frandsen Schmidt