Kommende kurser

Her er en liste over kurser, som Engelsklærerforeningen planlægger at afholde i nærmeste fremtid. Ændringer kan forekomme. Kursustilmelding sker efter princippet “Først til mølle”. Bliver et kursus overtegnet, kan du sende en mail til kursuslederen og blive optaget på venteliste. Det skal bemærkes, at tilmelding er bindende


’The Beautiful Game’ – Engelsk og fodbold

Kurset vil præsentere forskellige litteraturfaglige og kulturhistoriske synsvinkler på britisk fodboldkultur, der skal give fornyet inspiration både til forløbsplanlægning og vejledning i de større skriftlige opgaver inden for emnet.
Kursus: EN1808
Målgruppe: Gymnasielærere
Undervisere: Lektor Søren Frank, Syddansk Universitet (har bl.a. udgivet: Standing on the Shoulders of Giants: A Cultural Analysis of Manchester United)
Journalist/forfatter Tommy Heisz (har bl.a. udgivet Det begyndte med Tipslørdag)
Cand.mag. Søren Copsø (formand for EfB’s amatørafdeling /medlem af EfB’s bestyrelse)
Tid: Torsdag den 22. november 2018, kl 12-16
Sted: Esbjerg Gymnasium, Spangsbjerg Møllevej 310, Esbjerg
Pris: 500 kr for medlemmer, 600 kr for ikke-medlemmer
Kontakt: Jakob Schmidt, Ribe Katedralskole, jakob.sillasen.schmidt1@nullskolekom.dk
Tilmeldingsfrist: Senest 9. november 2018
Tilmelding: http://www.tilmeld.dk/EN1808


 West Indies: The Rhythm & Struggle of Life

Dette kursus tager udgangspunkt i bogen West Indies: The Rhythm & Struggle of Life og vil åbne op for den rigdom af litteratur og kultur som den caribiske region kan tilbyde.  Kurset giver et overblik over de tematiske tråde i kapitlerne om Vestindien, Jamaica, Trinidad og folkesporten cricket og giver tre forskellige bud på konkrete undervisningsforløb, to større og et mindre, med undervisningsbeskrivelser og bud på mulige eksamenstekster, samt forslag til værklæsning. Opgaveeksemplerne vil blandt andet komme ind på dokumentaranalyse og hvordan man kan arbejde med forskellige former for non-fiction og integrere grammatik i tekstarbejdet.
Kursus: EN1904
Målgruppe: Lærere som underviser i engelsk på STX eller på HF.
Tidspunkt: Tirsdag d. 22.01 2019 kl. 12:00-15:00
Sted: Midtfyns Gymnasium, Holmehøjvej 4, 5700 Ringe
Oplægsholder: Jakob Bækgaard
Kontakt: Eva Pors ep@nullmfg.dk
Tilmeldingsfrist: 08.01.2018
Pris: DKK 500,- for medlemmer, DKK 850,- for ikke-medlemmer
Tilmelding: https://www.tilmeld.dk/EN1904


”I ain’t got time to bleed”: Teaching Gender

Kurset vil fokusere på forskellige måder beskæftige sig med køn i engelskundervisningen.
Med udgangspunkt i fem konkrete forløb han har gennemført i sin egen undervisning – Three Waves of Feminism in America, American Misogyny, Dick Lit and Fratire, Queer Readings og Postmodern Feminist Poetry – vil lektor og lærebogsforfatter Niels-Martin Trier Josefsen komme med indspark til, hvordan man kan få mere køn ind i sin egen undervisning og SRP-vejledning med et kursus, der strækker sig fra Shakespeare til Mad Max: Fury Road (men som, fair warning, springer let henover Jane Austen).
Kursus: EN1902
Målgruppe: Lærere som underviser i engelsk på STX eller på HF.
Tidspunkt: mandag d. 04.02 2019 kl. 14:00-17:00
Sted: Køge Gymnasium, Gymnasievej 4, 4600 Køge
Oplægsholder: Niels-Martin Trier Josefsen
Kontakt: Diana Stråsø Kjær, kgdt@nullkggym.dk
Tilmeldingsfrist: 12 december 2018
Pris: DKK 500,- for medlemmer, DKK 850,- for ikke-medlemmer
Tilmelding: https://www.tilmeld.dk/EN1902


”I ain’t got time to bleed”: Teaching Gender

Kurset vil fokusere på forskellige måder beskæftige sig med køn i engelskundervisningen. Med udgangspunkt i fem konkrete forløb han har gennemført i sin egen undervisning – Three Waves of Feminism in America, American Misogyny, Dick Lit and Fratire, Queer Readings og Postmodern Feminist Poetry – vil lektor og lærebogsforfatter Niels-Martin Trier Josefsen komme med indspark til, hvordan man kan få mere køn ind i sin egen undervisning og SRP-vejledning med et kursus, der strækker sig fra Shakespeare til Mad Max: Fury Road (men som, fair warning, springer let henover Jane Austen).

Kursus: EN1903
Målgruppe: Lærere som underviser i engelsk på STX eller på HF.
Tidspunkt: torsdag d. 07.02 2019 kl. 14:00-17:00
Sted: Midtfyns Gymnasium, Holmehøjvej 4, 5700 Ringe
Oplægsholder: Niels-Martin Trier Josefsen
Kontakt: Eva Pors ep@nullmfg.dk
Tilmeldingsfrist: 23.01.2018
Pris: DKK 500,- for medlemmer, DKK 850,- for ikke-medlemmer
Tilmelding: https://www.tilmeld.dk/EN1903


United Kingdom?  Årskursus og generalforsamling i Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF

Foreningen indbyder igen til årskursus om Storbritannien. Kurset vil bestå af kortere og længere oplæg om både faglige og didaktiske emner om alle ting nonfiktion samt en workshop med fokus på forløbsdeling med fokus på STX og HF. Yderligere vil fagkonsulenten komme og informere, og endeligt bliver der afholdt generalforsamling i foreningen.
Kursus: EN1901
Målgruppe: Foreningens medlemmer, Lærere som underviser i engelsk på STX eller på HF
Tidspunkt: Torsdag den 14/3 2019 til fredag den 15/3 2019
Sted: Sinatur Hotel, Storebælt – Østerøvej 121 – 5800 Nyborg
Kontakt: Bodil Aase Frandsen Schmidt, Esbjerg Gymnasium, baf@nullegonline.dk eller Bianca Sauer, Sønderborg Statsskole, bi@nullstatsskolen.dk
Tilmeldingsfrist: Fredag den 1. februar 2019
Priser:
Deltagelse i årskurset 14/3 – 15/3 2019 inkl. overnatning.
Pris dkk 3.500,- for medlemmer, dkk 4.000,- for ikke-medlemmer

Deltagelse i årskurset 14/3 – 15/3 2019 uden overnatning
Pris dkk 2.000,- for medlemmer, dkk 3.000,- for ikke-medlemmer

Deltagelse i årskurset kun torsdag d. 14/3 2019 uden overnatning.
Pris dkk 1.500,- for medlemmer, dkk 2.000,- for ikke-medlemmer

Deltagelse i årskurset kun fredag d. 15/3 2019 uden overnatning.
Pris dkk 1.500,- for medlemmer, dkk 2.000,- for ikke-medlemmer

*de anførte priser ovenfor er inkl. moms og inkl. forplejning

Tilmelding: http://www.tilmeld.dk/EN1901