Skrivevejledning

Skrivevejledning til Mind the Gap

Dit manuskript bør skrives i Word eller rft. uden indrykning eller spalter og afleveres i Times New Roman med en brødtekst i skriftstørrelse 12 og halvanden linjeafstand.

Henvisninger skal være konsistente og skrives enten i brødteksten eller som fodnote. Alle henvisninger i brødteksten/fodnoten skal også optræde i litteraturlisten. En normal side i denne udgivelse er 2200 enheder inkl. mellemrum.

Billeder bedes indsendes separat og i høj opløsning, men med angivelse i teksten af, hvor billederne optimalt skal placeres. Angiv gerne forslag til billedtekst, og vær opmærksom på copyright.

Vi er også meget interesserede i en kort introduktion af dig selv (2 – 5 linjer), meget gerne med et vedhæftet foto.

Mulige bidrag:

1 side fx et ”snap-shot” af en undervisningssituation, korte erfaringsdelinger, ”anekdotisk”/causerende tekster

2-4 sider fx artikler om samarbejder, forløb mm. gerne med flere forfattere

Op til 7sider fx artikler med evidensstudier, forskningsresultater, teori, større projekter, bearbejdede masterprojekter mm